ประกันโควิด-19  มีไว้อุ่นใจกว่า!!

ประกันโควิด-19  มีไว้อุ่นใจกว่า!!

ด้วยความรุนแรงและผลกระทบของโรคระบาดอย่างโควิด-19 นั้นทำให้การใช้ชีวิตต่างๆ นั้นยากลำบากมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตพร้อมกับความกังวลใจอยู่พอสมควร ดังนั้นการมีประกันชีวิตโควิด-19 ติดตัวเอาไว้จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขมากขึ้น บทวความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับ “ประกันโควิด-19” ว่าเป็นอย่างไร? การคุ้มครองมีด้านไหนบ้าง? เราไปชมกันดีกว่าครับ

ประกันโควิด-19 คืออะไร

ประกันโควิด-19 เป็นกรมธรรม์พิเศษที่บริษัทประกันภัยหรือธนาคารออกมารองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยและเกิดความสูญเสียจากการติดเชื้อโควิดเท่านั้น ซึ่งจะมีสิ่งที่ควรพิจารณาในการสมัครหรือต่ออายุซื้อประกันโควิด-19 ดังนี้

1. ต้องดูว่าเราอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ?

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเป็นประจำควรต่ออายุ แต่ผู้ที่ไม่เคยทำประกันโควิด-19 ก็ควรเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันโควิดสักฉบับเพื่อความอุ่นใจ

2. การให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19

โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ ในท้องตลาดมีแผนการคุ้มครองที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งแผนความคุ้มครอง เป็น 4 รูปแบบ

●รูปแบบที่ 1 ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ ถือว่าเป็นการจ่ายเงินความคุ้มครองแบบครั้งเดียวจบ เมื่อตรวจพบโรคโควิด-19 ผู้ทำประกันสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการรักษาพยาบาล

●รูปแบบที่ 2 ให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตหรือมีอาการโคม่าจากโรคโควิด-19 เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตหรือมีอาการโคม่าจากโรคโควิด-19 บริษัทจะจ่ายเงินความคุ้มครองให้ตามที่กำหนดไว้

●รูปแบบที่ 3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีนี้เมื่อผู้ทำประกันตรวจพบว่า ป่วยเป็นโรคโควิด-19 บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้

●รูปแบบที่ 4 คุ้มครองค่าชดเชยรายวัน หรือที่เรียกกันว่า “ประกันโควิดเจอจ่ายจบ” เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้ทำประกัน เมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในขณะที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน

ตัวอย่างความคุ้มครองของประกันโควิด-19 ที่จะได้รับ

1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 60 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย

2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

3. คุ้มครองผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนับรวมกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยสมัครเองทุกช่องทางของทิพยประกันภัย

4. คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “ประกันโควิด-19” ที่เราได้นำมาฝากกับทุกๆ ท่าน เราหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเห็นความสำคัญของประกันโควิดกันนะครับ